Vad är en demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet?

Svenska