Inerventions

  Vi är Inerventions


  Inerventions utvecklar, tillverkar och säljer Mollii, som lanserades på den europeiska marknaden som medicinsk utrustning i slutet av 2012. Bolaget bildades 2009 av Fredrik Lundqvist, skapare av Mollii.

  Inerventions vill skapa möjligheter till aktiv rörelse och funktionella förbättringar och att ge alla chansen att leva ett värdigt och aktivt liv.

  Vårt mål är att lindra effekterna av spasticitet och svårigheter att kontrollera frivilliga rörelser.

  Vi fokuserar på kvalitet och minskar riskerna genom kontinuerlig utveckling av vår produkt. Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt EN-ISO 13485: 2012. Mollii är CE-märkt och har genomgått elektriska säkerhetstest enligt IEC 60601-1.

  Svenska